HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn

0945.857.249 - 038.9999 710

Ms Hà
- 0918.326.199

-

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

PP 1102K APC
PP 1102K APC
PP Yarn T3034 BSR
PP Yarn T3034 BSR
LDPE FILM 2427H BASELL
LDPE FILM 2427H BASELL
LDPE Film C150Y Petlin
LDPE Film C150Y Petlin
PP 6531M Lotte Titan
PP 6531M Lotte Titan

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)
Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)
Phuy Hóa Chất
Phuy Hóa Chất
Sovel 150 (C10)
Sovel 150 (C10)