HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn
- 0945.857.249

Ms Hà
- 0989 812 783

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

PP 1102K APC
PP 1102K APC
PP Yarn T3034 BSR
PP Yarn T3034 BSR
LDPE FILM 2427H BASELL
LDPE FILM 2427H BASELL
LDPE Film C150Y Petlin
LDPE Film C150Y Petlin
PP 6531M Lotte Titan
PP 6531M Lotte Titan
LDPE 15803-020
LDPE 15803-020
HDPE HD1010J
HDPE HD1010J
HDPE HHM TR144
HDPE HHM TR144
LLDPE FD21HN
LLDPE FD21HN
LLDPE FM1818
LLDPE FM1818
LLDPE 1002XBU
LLDPE 1002XBU
LDPE 2426K
LDPE 2426K

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)
Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)
Phuy Hóa Chất
Phuy Hóa Chất
Sovel 150 (C10)
Sovel 150 (C10)