HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn
- 0945.857.249

Ms Hà
- 0989 812 783

HẠT NHỰA PP

PP H7914A
PP H7914A
PP RG568MO
PP RG568MO
PP 1102K APC
PP 1102K APC
PP Inj 1100N APC
PP Inj 1100N APC
PP Yarn T3034 BSR
PP Yarn T3034 BSR
PP HGX030 SP Marlex
PP HGX030 SP Marlex
PP 6531M Lotte Titan
PP 6531M Lotte Titan
PP 6331 Lotte Titan
PP 6331 Lotte Titan
PP Inj 575P Sabic
PP Inj 575P Sabic
PP Yarn 500P SABIC
PP Yarn 500P SABIC
PP HP1102K ORPIC
PP HP1102K ORPIC