HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn

0945.857.249 - 038.9999 710

Ms Hà
- 0918.326.199

-

HẠT NHỰA HDPE

HDPE Yarn HM5000 Lotte Titan
HDPE Yarn HM5000 Lotte Titan
HDPE Yarn MF5000 UGCC
HDPE Yarn MF5000 UGCC
HDPE Film HF7000 Lotte Titan
HDPE Film HF7000 Lotte Titan
HDPE Inj HI1600 Lotte Titan
HDPE Inj HI1600 Lotte Titan
HDPE Blow 5502BN Marlex
HDPE Blow 5502BN Marlex
HDFE Film FJ0952 Sabic
HDFE Film FJ0952 Sabic
HDPE inj J2210 UGCC
HDPE inj J2210 UGCC
HDPE Blow BL6200 UGCC
HDPE Blow BL6200 UGCC
HDPE inj KT10000UE Dow
HDPE inj KT10000UE Dow
HDPE film 950EF
HDPE film 950EF
HDPE inj J2200 UGCC
HDPE inj J2200 UGCC