HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn
- 0945.857.249

Ms Hà
- 0989 812 783

HẠT NHỰA HDPE

HDPE HD1010J
HDPE HD1010J
HDPE HHM TR144
HDPE HHM TR144
HDPE Yarn HM5000 Lotte Titan
HDPE Yarn HM5000 Lotte Titan
HDPE Yarn MF5000 UGCC
HDPE Yarn MF5000 UGCC
HDPE inj J2210 UGCC
HDPE inj J2210 UGCC
HDPE Blow BL6200 UGCC
HDPE Blow BL6200 UGCC
HDPE inj KT10000UE Dow
HDPE inj KT10000UE Dow
HDPE film 950EF
HDPE film 950EF
HDPE inj J2200 UGCC
HDPE inj J2200 UGCC
HDPE Film HF7000 Lotte Titan
HDPE Film HF7000 Lotte Titan
HDPE Inj HI1600 Lotte Titan
HDPE Inj HI1600 Lotte Titan
HDPE Blow 5502BN Marlex
HDPE Blow 5502BN Marlex
HDFE Film FJ0952 Sabic
HDFE Film FJ0952 Sabic