HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn
- 0945.857.249

Ms Hà
- 0989 812 783

HẠT NHỰA LDPE

LDPE 101BW
LDPE 101BW
LDPE 15803-020
LDPE 15803-020
LDPE FT6230
LDPE FT6230
LDPE Coating LDC801YY Lotte Titan
LDPE Coating LDC801YY Lotte Titan
LDPE Inj LDI300YY Lotte Titan
LDPE Inj LDI300YY Lotte Titan
LDPE LDF200GG Lotte Titan
LDPE LDF200GG Lotte Titan
LDPE 2426H
LDPE 2426H
LDPE 2426K
LDPE 2426K
LDPE D777C
LDPE D777C
LDPE FT6236
LDPE FT6236
LDPE 450E MIDOU
LDPE 450E MIDOU
LDPE FILM 2427H BASELL
LDPE FILM 2427H BASELL
LDPE FILM 2427K BASELL
LDPE FILM 2427K BASELL
LDPE Film FD0474 Lotrene
LDPE Film FD0474 Lotrene
LDPE Film C150Y Petlin
LDPE Film C150Y Petlin
LDPE Film N125Y Petlin
LDPE Film N125Y Petlin
LDPE Film HP4023W Sabic
LDPE Film HP4023W Sabic
LDPE LDF250YZ Lotte Titan
LDPE LDF250YZ Lotte Titan
LDPE Film LDF260GG Lotte Titan
LDPE Film LDF260GG Lotte Titan