HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn
- 0945.857.249

Ms Hà
- 0989 812 783

HẠT NHỰA LLDPE

LLDPE Film 3224 Formosa
LLDPE Film 3224 Formosa
LLDPE Film Q2018H Lotrene
LLDPE Film Q2018H Lotrene
LLDPE Film Q1018H Lotrene
LLDPE Film Q1018H Lotrene
LLDFE Film 118WJ Sabic
LLDFE Film 118WJ Sabic
LLDFE Film 218WJ Sabic
LLDFE Film 218WJ Sabic
LLDPE LLBF-218A Certene
LLDPE LLBF-218A Certene
LLDPE EX1999
LLDPE EX1999
LLDPE LL1999
LLDPE LL1999
LLDPE FD21HN
LLDPE FD21HN
LLDPE FM1818
LLDPE FM1818
LLDPE FM1810
LLDPE FM1810
LLDPE 1002XBU
LLDPE 1002XBU
LLDPE 1002AY
LLDPE 1002AY