HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
Mr Thuấn
- 0945.857.249

Ms Hà
- 0989 812 783

DUNG MÔI NGÀNH NHỰA, SƠN, IN ẤN

Ethyl Acetate
Ethyl Acetate
Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)
Ethyl Acetate (CH3COOC2H5)
Hóa Chất
Hóa Chất
NButanol tech (C4H9OH)
NButanol tech (C4H9OH)
Phuy
Phuy
Phuy Hóa Chất
Phuy Hóa Chất
Phuy Sovel 150 (C10)
Phuy Sovel 150 (C10)
Sovel 150 (C10)
Sovel 150 (C10)